logo ingenieursbureau van iwaarden

inleiding
onderhouds- termen
onderhouds- condities
soorten onderhoud
onderhouds- activiteiten
onderhouds- aspecten
contact
Facebook
LinkedIn
onderhoudsfilosofie.nl

Algemene onderhoudstermen
onderhoudtotaal van activiteiten gericht op het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van een element
technisch beheertotaal van activiteiten gericht op het goed laten functioneren van elementen door middel van de inzet van technische ingrepen
functie-eisenminimaal vereiste mate van functievervulling van de onderhoudsaspecten van een element
conditie-effectinvloed van een bepaalde conditie op de mate van functievervulling van onderhoudsaspecten bij een element
"de aanvaardbare conditie"de minimaal vereiste conditie of beter bepaald door de maximale conditie-effecten die mogen optreden bij de gestelde functie-eisen
falensituatie waardoor een element niet meer voldoet aan "de aanvaardbare conditie"
storingfalen van een installatie(onderdeel) waardoor de bruikbaarheid van een installatie of installatieonderdeel zeer sterk is afgenomen
conditienormde minimaal vereiste conditie van een element
gebrekuitingsvorm van degradatie bij een element
onderhoudscyclusde tijd tussen twee vergelijkbare onderhoudsactiviteiten bij een element

Oorzaken van degradatie
weersinvloedeno.a.invloed van regen, wind en zon (ultra violette straling) en temperatuurswisselingen
gebruiksinvloedeno.a.vervuiling, slijtage en beschadigingen door gebruik (misbruik)
verouderingsinvloedenbepaalde materialen (vooral kunststoffen) veranderen van eigenschappen na een bepaalde tijd
omgevingsinvloedeno.a.vervuiling door industrie, verkeer of omgevingsgroen