logo ingenieursbureau van iwaarden

inleiding
onderhouds- termen
onderhouds- condities
soorten onderhoud
onderhouds- activiteiten
onderhouds- aspecten
contact
Facebook
LinkedIn
onderhoudsfilosofie.nl

Functieaspecten van een element

functieaspectdefinitie
uitstralinghet voorzien in estethische eigenschappen
gezondheidhet voorzien in een veilige, gezonde en comfortabele eigenschappen
bruikbaarheidhet voorzien in een bruikbare eigenschappen
duurzaamheidhet voorzien in duurzame eigenschappen
De degradatie van elementen heeft gevolgen voor een of meerdere functieaspecten van dit element.
De gevolgen van degradatie zijn te classificeren in 6 gradaties per functieaspect. Deze zijn:

De zes onderhoudsgradaties van het functieaspect uitstraling

gradatie omschrijving onderhoudsgradatie
gradatie 1de onderhoudsconditie zorgt niet of voor een verwaarloosbare afbreuk van de uitstraling
gradatie 2de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer lichte afbreuk van de uitstraling
gradatie 3de onderhoudsconditie zorgt voor een lichte afbreuk van de uitstraling
gradatie 4de onderhoudsconditie zorgt voor een duidelijke afbreuk van de uitstraling
gradatie 5de onderhoudsconditie zorgt voor een sterke afbreuk van de uitstraling
gradatie 6de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer sterke afbreuk van de uitstraling

De zes onderhoudsgradaties van het functieaspect gezondheid

gradatieomschrijving onderhoudsgradatie
gradatie 1de onderhoudsconditie zorgt niet of voor een verwaarloosbaar gezondheidsrisico of afname van comfort
gradatie 2de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer klein gezondheidsrisico of afname van comfort
gradatie 3de onderhoudsconditie zorgt voor een klein gezondheidsrisico of afname van comfort
gradatie 4de onderhoudsconditie zorgt voor een duidelijk gezondheidsrisico of afname van comfort
gradatie 5de onderhoudsconditie zorgt voor een groot gezondheidsrisico of afname van comfort
gradatie 6de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer groot gezondheidsrisico of afname van comfort

De zes onderhoudsgradaties van het functieaspect bruikbaarheid

gradatieomschrijving onderhoudsgradatie
gradatie 1de onderhoudsconditie zorgt niet of voor een verwaarloosbare gebruiksbeperking
gradatie 2de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer kleine gebruiksbeperking
gradatie 3de onderhoudsconditie zorgt voor een kleine gebruiksbeperking
gradatie 4de onderhoudsconditie zorgt voor een duidelijke gebruiksbeperking
gradatie 5de onderhoudsconditie zorgt voor een grote gebruiksbeperking
gradatie 6de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer grote gebruiksbeperking

De zes onderhoudsgradaties van het functieaspect duurzaamheid

gradatieomschrijving onderhoudsgradatie
gradatie 1de onderhoudsconditie zorgt niet of voor een verwaarloosbare stijging van de inzet van middelen
gradatie 2de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer beperkte stijging van de inzet van middelen
gradatie 3de onderhoudsconditie zorgt voor een beperkte stijging van de inzet van middelen
gradatie 4de onderhoudsconditie zorgt voor een duidelijke stijging van de inzet van middelen
gradatie 5de onderhoudsconditie zorgt voor een forse stijging van de inzet van middelen
gradatie 6de onderhoudsconditie zorgt voor een zeer forse stijging van de inzet van middelen