logo ingenieursbureau van iwaarden

inleiding
onderhouds- termen
onderhouds- condities
soorten onderhoud
onderhouds- activiteiten
onderhouds- aspecten
contact
Facebook
LinkedIn
onderhoudsfilosofie.nl

Soorten onderhoud bepaald door moment van uitvoering gerelateerd aan "de aanvaardbare conditie"
curatief onderhoudonderhoud dat iets weer in "de aanvaardbare conditie" terugbrengt
preventief onderhoudonderhoud dat zorgt dat iets in "de aanvaardbare conditie" blijft

Soorten onderhoud bepaald door de uitvoering conform een vastgesteld onderhoudsplan
planmatig onderhoudonderhoud dat uitgevoerd wordt of gaat worden zoals specifiek omschreven in een vastgesteld onderhoudsplan
niet-planmatig onderhoudonderhoud dat wordt uitgevoerd, maar niet specifiek is omschreven in een vastgesteld onderhoudsplan

Soorten onderhoud bepaald door wijze waarop het onderhoud al of niet is geregeld in een contract
contract onderhoudonderhoud waarover langlopende afspraken zijn gemaakt in een contract
niet-contract onderhoudonderhoud waarover geen langlopende afspraken zijn gemaakt in een contract

Soorten onderhoud bepaald door het al dan niet terugkerend karakter
cyclisch onderhoudonderhoud met een min of meer regelmatig terugkerend karakter
niet-cyclisch onderhoudonderhoud met een onvoorspelbaar karakter

Specifieke soorten onderhoud
mutatie onderhoudniet-planmatig onderhoud dat wordt uitgevoerd bij een mutatie
klachten onderhoudniet-planmatig onderhoud dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van een melding van een gebrek
groot onderhoudgrootschalig onderhoudsproject waarbij aan een groot aantal verschillende elementen tegelijkertijd planmatig aan één gebouw worden onderhouden.
prestatiegericht onderhoudcontract onderhoud dat wordt uitgevoerd om te voldoen aan in een contract vastgelegde prestatieafspraken
dagelijks onderhoudzie niet-planmatig onderhoud
achterstallig onderhoudcuratief onderhoud dat niet binnen de vastgestelde tijd is uitgevoerd
toestandsafhankelijk onderhoudpreventief onderhoud dat wordt uitgevoerd bij het bereiken van een vastgestelde conditie(toestand)
tijdsafhankelijk onderhoudpreventief onderhoud dat wordt uitgevoerd na een vastgestelde tijd
gebruiksafhankelijk onderhoudpreventief onderhoud dat wordt uitgevoerd na een vastgestelde gebruikstijd of gebruikmomenten
storingsafhankelijk onderhoudcuratief onderhoud dat slechts wordt uitgevoerd na het optreden van een storing

Technische ingrepen die niet of gedeeltelijk onder de definitie van onderhoud vallen
verbeterenactiviteiten met als doel hebben de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid of duurzaamheid te vergroten ten opzichte van het oorspronkelijke niveau
renoverenverbeteringen vaak in combinatie met onderhoud, met als doel de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid of duurzaamheid te verbeteren tot het huidige nieuwbouw niveau.
restaurerenverbeteringen vaak in combinatie met onderhoud, met als doel de uitstraling en/of bruikbaarheid van het oorspronkelijke of een vroeger ontwerp te benaderen.
slopenverwijderen van een element dat niet wordt gevolgd door het aanbrengen van een nieuw element met vergelijkbare eigenschappen
corrigerenverbeteringen die noodzakelijk zijn omdat een element vanwege een ontwerp- of productiefout niet functioneert als was beoogd